Fundusz pożyczkowy i wkładu własnego małych projektów

Utworzono .

indeks.jpg 

Uczestnicy spotkania Starosty Elbląskiego i przedstawicieli gmin powiatu elbląskiego oraz Lokalnych Grup Działania Kanału Elbląskiego i Wysoczyzny Elbląskiej zadeklarowali chęć tworzenia funduszu pożyczkowego i funduszu dotacji na wkład własny do "małych projektów" dla organizacji pozarządowych. Fundusz taki mają zamiar utworzyć samorządy:

  • Powiatu Elbląskiego
  • Gminy Elbląg
  • Gminy Markusy
  • Gminy Młynary
  • Gminy Pasłęk

Wysokość funduszu pożyczkowego określono na kwotę 300.000 zł, natomiast funduszu dotacji na kwotę 30.000 zł.

Ponadto uzgodniono, że powiat elbląski poza wkładem finansowym do funduszy, przygotuje wzory deklaracji i regulamin funkcjonowania funduszy.

S.Pańczuk