Spotkanie Rady LGD

Utworzono .

prow.pngPodczas spotkania Rady Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski LGD w Elblągu 22 października 2010 roku uzgodniono stanowisko w sprawie:

- warunków przyjęcia filmu "Łączy Nas Kanał Elbląski",

- zmian kryteriów oceny zgodności operacji  z lokalną strategią rozwoju,

- zakresu i kierunków zmian lokalnej strategii rozwoju.

Wypracowane opinie będą przedmiotem obrad Zarządu LGD i Walnego Zebrania Członków.

S.Pańczuk