Odwołane posiedzenie Zarządu LGD

Utworzono .

leader2.png

Planowane na 26 października 2010 roku posiedzenie Zarządu Lokalnej Grupy Działania Kanału Elbląskiego zostało odwołane. W kolejnym  terminie posiedzenia zmieni się także proponowany na 26 października 2010 roku  porządek obrad. Nie ulegnie natomiast zmianie termin Walnego Zebrania Członków zaplanowany na 24 listopada 2010 roku.

S.Pańczuk