IV posiedzenie Zarządu LGD II kadencji

Utworzono .

leader2.png IV posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania II kadencji będzie miało miejsce 8 listopada 2010 roku, godz. 11:30 – 14:00 w Elblągu, ul. Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg, sala Nr 10

Porządek Obrad:

1.    Otwarcie, cel posiedzenia Zarządu.
2.    Przyjęcie protokołu z III-II/5/2010 posiedzenia Zarządu z 28 września 2010 roku.
3.    Przyjęcie wniosków i porządku obrad IV-II/6/2010 posiedzenia Zarządu.
4.    Przyjęcie projektów uchwał Walnego Zebrania Członków LGD:
4.1.    Projekt uchwały Nr X/2/…/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Stowarzyszenia.
4.2.    Projekt uchwały Nr X/2/…/2010 w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu statutu Stowarzyszenia.
4.3.    Projekt uchwały Nr X/2/…./2010 w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego i finansowego za III kwartały 2010 roku.
4.4.    Projekt uchwały Nr X/2/…./2010 w sprawie ustalenia wysokości wynagradzania członków Rady za udział w wyborze operacji.
4.5.    Projekt uchwały Nr X/2/…./2010 w sprawie upoważnienia Zarządu Stowarzyszenia do przygotowania i złożenia wniosku aplikacyjnego w ramach PROW.
4.6.    Projekt uchwały Nr X/2/…./2010 w sprawie planu przychodów i wydatków Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu na 2011 r.
4.7.    Projekt uchwały Nr X/2/…./2010 w sprawie planu pracy Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu na 2011 rok.
4.8.    Projekt uchwały Nr X/2/…./2010 w sprawie wyrażenia zgody na zaciąganie zobowiązań finansowych przez Zarząd Stowarzyszenia w 2011 roku.
5.    Wybór gwaranta zaliczki na funkcjonowanie LGD w latach 2011-2015.
6.    Dyskusja o zmianie Lokalnej Strategii Rozwoju.
7.    Dyskusja o sposobach pobudzenia działalności LGD.
8.    Wolne głosy i wnioski.
9.    Zamknięcie posiedzenia.

S.Pańczuk