Świetlica wiejska w Woli Kamieńskiej z dotacji LSR KE

Utworzono .

prow.png 5 listopada 2010 roku w Woli Kamieńskiej, gm. Iława oddana została do użytku świetlica wiejska w Woli Kamieńskiej, wybudowana w ramach zadania zgłoszonego do I konkursu "Odnowy wsi" poprzez oś VI. LEADER. Wartość zadania "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Kamieńska" ogółem wg zatwierdzonej listy rankingowej wyniosła 469.540 zł, w tym koszty kwalifikowalne wyniosły 384.868,85 zł, z tego dotacja 219 tys. zł.

W otwarciu świetlicy wiejskiej w Woli Kamieńskiej oprócz mieszkańców i gospodarzy Gminy Iława wzięli udział:

- Jacek Protas, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
- Jarosław Sarnowski, Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa UM WW-M
- Włodzimierz Ptasznik - Burmistrz Iławy

LGD Kanału Elbląskiego prócz gospodarzy:

- Krzysztofa Harmacińskiego - Wiceprezesa Zarządu LGD Kanał Elbląski i Wójta Gminy Iława
- Andrzej Brach - koordynatora Gminnego LEADERa i kierownika ds. rozwoju lokalnego Gminy Iława

reprezentowała - Róża Krześniak - Przewodnicząca Rady LGD Kanał Elbląski.

W Woli Kamieńskiej równolegle ze świetlicą powstało nowe stowarzyszenie mieszkańców wsi mające na celu rozwijanie swojej miejscowości.

 

W ramach I konkursu "odnowy wsi" poprzez oś IV LEADER zatwierdzonych zostało 7 innych zadań z dotacjami w wysokości:

 

- Gmina Susz           - przebudowa świetlicy wiejskiej w Jawtach Wielkich                  - 219.000
- Gmina Kisielice      - urządzenie kąpieliska nad Jeziorem Rakowym w Sobiewoli       - 101.759
- Gmina Markusy      - oświetlenie uliczne miejscowości Krzwsk                                 - 148.413
- Gmina Miłomłyn     - modernizacja biblioteki gminnej w Miłomłynie                          - 154.251
- Gmina Gronowo Elbląskie - budowa świetlicy wiejskiej w Wikrowie                          - 240.875
- Gmina Zalewo       - remont chodnika w Zalewie                                                   - 173.263
- Gmina Pasłęk        - remont świetlicy w Mariance                                                  - 208.171

S.Pańczuk