1% podatku dla organizacji pożytku publicznego

Utworzono .

_logo_opp.jpgStowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu od 2 kwietnia 2007 roku posiada status organizacji pożytku publicznego i może korzystać z 1% odpisu od należnego podatku dochodowego za dany rok. 

Od 2011 roku uległ dalszym uproszczeniom sposób przekazywania 1% należnego podatku. Wystarczy w zeznaniu podatkowym za dany rok wskazać jedynie Nr KRS i naliczyć kwotę 1% od należnego podatku.

Nasz KRS to: 0000251035

Uzyskany 1% podatku dochodowego przeznaczamy na zadania związane z wytyczaniem, znakowaniem i promocją 474 km szlaków rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego.

Dotychczasowe wpłaty wynosiły:

w 2007 roku - 224,80

w 2008 roku - 726,50

w 2009 roku - 857,80

w 2010 roku - 828,41

Jesteśmy wdzięczni za dokonane wpłaty.

S.Pańczuk