Posiedzenie Zarządu LGD Kanału Elbląskiego

Utworzono .

leader2.png Podczas VI psiedzenia Zarządu LGD Kanału Elbląskiego II kadencji 26 stycznia 2011 roku podjęto następujące decyzje i uchwały o:

 • utracie członkostwa 4 osób,
 • nabyciu członkostwa 1 osoby,
 • terminach naboru wniosków w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" oraz "małych projektów" od 4 kwietnia 2011 r. do 29 kwietnia 2011 r.,
 • złożeniu wniosku aplikacyjnego RAJD w ramach projektów współpracy dot. opracowania katalogu obiektów gastronomiczno-noclegowych z terenu LGD Kanał Elbląski i LGD Wysoczyzna Elbląska,
 • przygotowaniu wniosku aplikacyjnego w ramach działania przygotowanie projektu współpracy dot. tworzenia sieci szlaków rowerowych,
 • strukturze organizacyjnej biura LGD, ustaleniu wielkości zatrudnienia i zasadach wynagradzania  pracowników biura LGD,
 • utworzeniu ujednoliconego tekstu Lokalnej Strategii Rozwoju,
 • konkursie na stanowiskjo kierownika biura LGD,
 • obchodach 5 - lecia LGD Kanał Elbląski składających się z rowerowego rajdu gwiaździstego z Elbląga do Jażdżówek i Kisielic 1-2-3 września 2011 roku i konferencji o potencjale LGD i atrakcjach turystycznych na szlakach rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego 2 września 2011 roku oraz poszukiwaniu środków na ten cel,
 • propozycji zgłoszenia LGD Kanał Elbląski do odznaki "za zasługi dla turystyki",
 • podjęcia współpracy z portalem "Wsie polskie - przyszłość z tradycją",
 • terminie Walnego Zebrania Członków na przełomie lutego - marca 2011 roku,
 • dystrybucji filmu "Łączy nas Kanał Elbląski", publikacji "Historie i uroda obszaru Kanału Elbląskiego" oraz przewodnika "Rowerem po Krainie Kanału Elbląskiego".

S.Pańczuk