Informator Fundusze sołeckie

Utworzono .

 

prow.pngW Informatorze strony www.funduszesoleckie.pl z 31 stycznia 2011 roku można znaleźć artykuły poświęcone funduszom sołeckim. Są to:

Jak nie przejeść funduszu sołeckiego?
Emilia Weinert, sołtyska wsi Mościenica w gminie Kórnik opisuje swoje doświadczenia związane z funduszem sołeckim. Także w małej miejscowości można efektywnie wykorzystać pieniądze przeznaczone wyodrębnione z budżetu gminy na potrzeby sołectwa, nawet jeśli kwoty są niewielkie! Zachęcamy do lektury!

Fundusz sołecki - rada gminy musi podjąć decyzję!
Zgodnie z "Ustawą o funduszu sołeckim" każda gmina w Polsce ma obowiązek podejmować corocznie uchwałę o wyodrębnieniu lub niewyodrębnieniu funduszu sołeckiego. Doświadczenie pokazuje, że wiele rad gminy nie wywiązuje się z tego obowiązku. Co może stać się w związku z takim zaniedbaniem? Przedstawiamy tekst omawiający możliwe konsekwencje dla gminy.

Sołtys - osoba publiczna
Czy sołtys jest funkcjonariuszem publicznym? Jego dane osobowe podlegają pełnej, czy ograniczonej ochronie? Czy numer telefonu do sołtysa znajdziemy w BIP-ie gminy? Co na ten temat sądzi Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych? Na te i inne pytania odpowiada teskt Sołtys - osoba publiczna.