Wnioski Małych projektów w Urzędzie Marszałkowskim

Utworzono .

leader2.png Wnioski tzw. "Małych projektów" złożone w LGD Kanału Elbląskiego w konkursie Nr 3 LGD KE/3/MP/2010, zostały po ocenie przez Radę LGD zgodności z LSR, 27 stycznia 2011 roku przekazane do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie. Razem do LGD wpłynęło 38 wniosków na wartość dotacji 779.039,39 zł. Limit dotacji wynosił 996 523,44 zł. 

Urząd Marszałkowski ma 3 m-ce na dokonanie oceny formalnej i merytorycznej oraz podpisanie umów z beneficjentami dotacji.

Lokalna Grupa Działania zgłosiła gotowość ogłoszenia kolejnych konkursów w działaniu PROW w ramach tzw. "Małych projektów'' i "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" od 4 do 29 kwietnia 2011 roku. Limit dotacji w działaniu "Małe projekty" w tym konkursie wynosi 957.484,05 zł, natomiast w konkursie "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej wynosi 1.204.000 zł.

Więcej informacji w tej sprawie - po ogłoszeniu konkursów przez Urząd Marszałkowski.

W IV kwartale planowane są kolejne dwa konkursy: w działaniu "Odnowa wsi" na 3 projekty i "Tworzenie i rozwój przedsiębiorstw" - 3 projekty.

S.Pańczuk

MP_lista_rankingowa_2010