Szkolenie z ewaluacji i monitoringu LSR

Utworzono .

ksow.png Od 14-16 lutego 2011 roku w Gołdapi trwało szkolenie przedstawicieli lokalnych grup działania w zakresie ewaluacji i monitoringu lokalnych strategii rozwoju. Z LGD KE w szkoleniu wzięły udział 3 osoby. Naszym zadaniem jest opracowanie wskaźników monitoringu lokalnej strategii rozwoju w terminie do 5 marca 2011 roku oraz monitorowanie operacji beneficjentów 4 działań LSR:

  • małych projektów
  • odnowy wsi
  • tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw
  • różnicowania w kierunku działalności nierolniczej

Wartością dodaną tego szkolenia jest decyzja o opisie zrealizowanych operacji na stronie internetowej LGD w zakładce: pliki - LSR - załączniki.

Na 10.362.048 zł dotacji w formie refundacji przewidzianej w ramach 4 działań Lokalnej Strategii Rozwoju, LGD KE w 6 konkursach rozdysponowała kwotę 5.980.661,38 zł, - 58%, natomiast dotację, na koniec 2010 roku za zrealizowane zadania odzyskało zaledwie 3 beneficjentów (2 z małych projektów, 1 z mikroprzedsiębiorstw) na kwotę 119.406,30 zł (2% wartości dotacji rozdysponowanej w  konkursach).

W zakładce LSR załączniki w ramach 4 działań opisywane są operacje, które uzyskały finansowanie w ramach LSR w kolejności dat uzyskiwania płatności ostatecznej z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Olsztynie.

S.Pańczuk