XIII posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Utworzono .

leader2.png Podczas XIII posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się 9 marca 2011 roku podjęte zostały następujące decyzje:

1. Wybrano Wiceprzewodniczącą Komisji Rewizyjnej, ktora zotsała Pani Bożena Łysy.

2. Przyjęto sprawozdamie z prac Komisji Rewizyjnej za 2010 rok.

3. Podjęte zostały uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego i finansowego na 2010 rok oraz udzielenia absolutorium Zarządowi LGD.

4. Zgłoszono wnioski do zmian w statucie dotyczące kworum przy podejmowaniu decyzji w sprawie zmian w statucie, wyborów Zarządu, Komisji Rewizyjenj i Rady.

5. Pozytywnie zaopiniowano projekt zmian Lokalnej Strategii Rozwoju.

Uchwały Komisji Rewizyjnej znajdują się  w zakładce: UCHWAŁY/Komisja Rewizyjna.

S.Pańczuk