Ogłoszony konkurs na "Małe projekty" w LGD KE

Utworzono .

b_150_100_16777215_00_images_stories_loga_logo_lgd_ke.jpgSamorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” na operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi  - tzw. Małe projekty (nabór nr MP/Konkurs Nr 4/2011/LGD KE).

I. Termin składania wniosków:
Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami można składać osobiście w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 w terminie od 4 do 29 kwietnia 2011 r. Decyduje data wpływu wniosku do Biura LGD. Wnioskodawcy, których wnioski wpłyną po wyznaczonym terminie zostaną poinformowani o odmowie rozpatrzenia wniosku.

II. Miejsce składania wniosków:
Wnioski należy składać w Biurze Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania, ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg.

III. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:
Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją, wykaz dokumentów i wzór formularza niezbędnego do wyboru operacji przez LGD, kryteria wyboru operacji oraz minimalne wymagania znajdują się na stronach internetowych:
- Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania: www.kanal-elblaski-lgd.pl,
- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego: www.sporol.warmia.mazury.pl
oraz w Biurze Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania, ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg i w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1.

IV. Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD:
Aby projekt mógł zostać wybrany musi uzyskać co najmniej 60 % maksymalnej liczby punktów (13,8 pkt).

V. Limit dostępnych środków w naborze w zakresie Małych projektów  wynosi 957 484,05 złotych.

VI. Dodatkowe informacje:
Szczegółowe informacje o zasadach składania wniosków oraz sposobie ich przygotowywania udzielane są w siedzibie Biura  Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania,
ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg, tel. 55 643 58 45, 55 239-49-61 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W konkursie Nr 4/MP/2011 naboru tzw. "małych projektów" obowiązują "stare" załączniki dotyczce kryteriów wyboru operacji (zał. Nr 3) i odpowiadające im oświadczenie (zał. Nr 4). Nowe kreteria oceny operacji są zapisane w załączniku Nr 13 do LSR.

S.Pańczuk

1_MP_Informacja_o_naborze_Konkurs_Nr__4_2011_Kanal_Elblaski_LGD_(2)

2.MP_W-1_413_MP_4z-1_Konkurs_Nr_4_2011_Kanal_Elblaski_LGD

2a.IW-1_413_MP_4z_Konkurs_Nr_4_2011_Kanal_Elblaski

3.MP_Wykaz_dokumentów_Konkurs_Nr_4_2011_Kanal_Elblaski_LGD

4.MP_Oswiadczenie_Konkurs_Nr_4_2011_Kanal_Elblaski_LGD

5.MP_Kryteria_wyboru_operacji_Konkurs_Nr_4_2011_Kanal_Elblaski_LGD

6._LSR_Kanal_Elblaski_10.03.2011

6a.Zalacznik_13_do_LSR_Kryteria_oceny_operacji_10.03.2011

7.Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis

8.MP_W-2_413_MP_v_4z_Konkurs_Nr_4_2011_Kanal_Elblaski_LGD

8a.MP_IW-2_413_MP_v_4z_08_11_2010_Konkurs_Nr_4_2011_Kanal_Elblaski_LGD

 

eu.pngksow.png leader2.pngmrrw.png leader1.pngprow.png