Laur Gospodarności 2011

Utworzono .

leader2.png

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej organizuje po raz drugi konkurs "LAUR GOSPODARNOŚCI" promujący przykłady racjonalnego i gospodarnego działania na rzecz lokalnej społeczności, realizowane przez samorządy loklane, organizacje pozarządowe, także lokalne grupy działania.

Aby wziąć udział konkursie "LAUR GOSPODARNOŚCI" 2011 należy:

- zapozanać się z regulaminem konkursu dostępnym na stronach www.laurgospodarnosci.pl oraz www.efrwp.com.pl

- wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać do 29 kwietnia 2011 roku do Europejskiego Funduszu Wsi Polskiej

- być dobrej myśli i oczekiwać zaproszenia na Galę w Zamku Królewskim w Warszawie

S.Pańczuk