Animator rozwoju lokalnego - poszukiwany pracownik LGD

Utworzono .

leader2.png Zarząd Stowarzyszania Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania 82-300 Elbląg, ul. Jana Amosa Komeńskiego 40 OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Animator Rozwoju Lokalnego. Termin składania dokumentów mija 20 kwietnia 2011 roku.

1. Wymogi kwalifikacyjne - niezbędne:

 

1) Wykształcenie wyższe studia:

 

  • co najmniej trzyletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z ludźmi

lub

2) Wykształcenie – średnie policealne lub pomaturalne lub maturalne, w tym:

  • co najmniej 10 – letnia praktyka w pracy z ludźmi,

3) Predyspozycje osobowościowe:

  • świadomość własnych możliwości i ograniczeń, poczucie własnej wartości, akceptacja siebie
    i innych, budzenie zaufania, zdolność do życia w zbiorowości, umiejętności dostosowawcze, spójność wewnętrzna,
  • dostępność, umiejętność nawiązywania kontaktów, planowania, działania i wyciągania wniosków,
  • postawa twórcza, inwencja, motywowanie innych do działania, pobudzanie do kreatywności, sprecyzowana wizja przyszłości, innowacyjność, umiejętność wzbudzania entuzjazmu, pozytywne myślenie, radzenie sobie w sytuacjach napięcia emocjonalnego,
  • obowiązkowość, zdyscyplinowanie, wytrwałość i samoorganizacja, zdolności społeczne,  samodzielność, sumienność, dyspozycyjność, asertywność,
  • chęć podnoszenia kwalifikacji i samokształcenia.

4) Podstawowa znajomość tematyki funkcjonowania stowarzyszeń, w tym przepisów prawa (wiecej w załącznikach):

Załącznik_Nr_3_ogłoszenie_o_konkursie_animator_rozwoju_lokalnego

Załącznik_Nr_2_opis_stanowiska_Animator_Rozwoju_Lokalnego

Kwestionariusz_osobowy_dla_osoby_ubiegajacej_sie_o_zatrudnienie_00

S.Pańczuk