Zatrudnimy animatora rozwoju lokalnego

Utworzono .

prow.pngZostało jeszcze dwa dni na złożenie dokumentów w konkursie na stanowisko "animator rozwoju loklanego" - do 20 kwietnia 2011 roku. Animator rozwoju lokalnego to osoba kreatywna, lubiąca pracę w grupie, pobudzająca do dzialania innych, potrafiąca cieszyć się zosiągnięc innych. Wymagania dotyczą wykształcenia i czasu zatrudnienia:

- wykształcenie wyższe, wymagany 3 letni staż pracy, w tym 2 letnie doświadczenie pracy z ludźmi,

- wykształcenie średnie, wymagany 10 letnia praktyka pracy z ludźmi

- wymagane dokumety: CV, list motywacyjny, dokumenty potwierdzające wykształcenie i zatrudnienie

- predyspozycje osobowościowe:

  • świadomość własnych możliwości i ograniczeń, poczucie własnej wartości, akceptacja siebie
    i innych, budzenie zaufania, zdolność do życia w zbiorowości, umiejętności dostosowawcze, spójność wewnętrzna,
  • dostępność, umiejętność nawiązywania kontaktów, planowania, działania i wyciągania wniosków,
  • postawa twórcza, inwencja, motywowanie innych do działania, pobudzanie do kreatywności, sprecyzowana wizja przyszłości, innowacyjność, umiejętność wzbudzania entuzjazmu, pozytywne myślenie, radzenie sobie w sytuacjach napięcia emocjonalnego,
  • obowiązkowość, zdyscyplinowanie, wytrwałość i samoorganizacja, zdolności społeczne,  samodzielność, sumienność, dyspozycyjność, asertywność,
  • chęć podnoszenia kwalifikacji i samokształcenia.

4) Podstawowa znajomość tematyki funkcjonowania stowarzyszeń, w tym przepisów prawa (wiecej w załącznikach):

Kwestionariusz_osobowy_dla_osoby_ubiegajacej_sie_o_zatrudnienie_00

Załącznik_Nr_2_opis_stanowiska_Animator_Rozwoju_Lokalnego

Załącznik_Nr_3_ogłoszenie_o_konkursie_animator_rozwoju_lokalnego

S.Pańczuk