Lista złożonych wniosków w konkursie Małych projektów

Utworzono .

prow.pngW ramach konkursu tzw. Małych projektów, który trwał od 4 do 29 kwietnia 2011 roku (MP konkurs Nr 4/2011/LGD KE) wpłynęło 52 wnioski na kwotę dotacji 1.005.139,85 zł. Limit środków na dotacje w tym konkursie wynosi 957.484,05 zł. W dalszej procedurze oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju obszarów wiejskich Kanału Elbląskiego dokona Rada ds. oceny wg kryteriów przyjętych w LSR. Posiedzenie Rady będzie miało miejsce 12 maja 2011 roku w Elblągu. Od decyzji Rady służy wnioskodawcom prawo odwołania. Czas na dokonanie oceny przez LGD wynosi 45 dni. W dalszej kolejności oceny formalnej i merytorycznej dokonuje Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie. Zwrotu dotacji dokonuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, po realizacji zadania, zapłaceniu faktur i złożeniu wniosku o płatność.

MP_konkurs_Nr_4-2011_LGD_KE_lista_zlozonych_wnioskow

S.Pańczuk