Pierwsze projekty w konkursie: Różnicowanie ....

Utworzono .

prow.pngW konkursie na operacje w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", trwającym od 4 do 20 maja 2011 roku wpłynęły dwa pierwsze projekty: jeden z nich dotyczy produkcji zrębków z drewna, drugi rozwoju bazy turystycznej. Kwoty złożonych wniosków nie wyczerpują limitu  środków na jedno przedsięwzięcie i jednego beneficjenta. Beneficjentami mogą być rolnicy, ich małżonkowie i domownicy ubezpieczeniu w KRUS.

Limit środków na dotacje w tym konkursie wynosi 1.204 tys. złotych. Limit dotacji na 1 beneficjenta wynosi 100.000 zł w formie refundacji i może pokryć 50% kosztów kwalifikowalnych.

S.Pańczuk