Lista wybranych wniosków tzw. "Małych projektów"

Utworzono .

prow.png12 maja 2011 roku w Elblągu odbyło się posiedzenie Rady ds. wyboru operacji Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania, podczas którego dokonano oceny 51 wniosków aplikacyjnych. Jeden wniosek został wycofany przez beneficjenta przed dniem oceny przez Radę. Jeden z wniosków nie został wybrany przez Radę jako niezgodny z zakresem zadań zawartych w Lokalnej Strategii Rozwoju. Wnioski uzyskały wysoką ocenę Rady. Średnia ocen wynosi 19,5 pkt, co stanowi 85% ilości możliwych punktów do osiągnięcia. Od decyzji Rady służy wnioskodawcom odwołanie do Zarządu LGD w ciągu 7 dni od uzyskania powiadomienia o wynikach oceny.

Wnioski po ocenie Rady i uwzględnieniu ewentualnych odwołań trafią do oceny merytorycznej i formalnej do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa.

Od momentu złożenia wniosków w LGD koszty realizacji są kosztami kwalifikowalnymi, ale ponoszonymi na własne ryzyko beneficjenta.

MP_konkurs_Nr_4-2011-LGD_KE_-_lista_wniosków_wybranych_do_finansowania_21.06.2011

MP_konkurs_Nr_4-2011-LGD_KE_lista_wnioskow_niezgodnych_z_LSR__21.06.2011_1

MP_konkurs_Nr_4-2011-LGD_KE_lista_wnioskow_wycofanych_21.06.2011

S.Pańczuk