IX i X posiedzenie Zarządu LGD KE

Utworzono .

leader2.pngPodczas IX posiedzienia Zarządu  LGD KE II kadencji, które miało miejsce 11 maja 2011 roku zostały podjęte uchwały w sprawie utraty członkostwa 5 osób, nabycia członkostwa 4 osób, przeprowadzono procedurę naboru na stanowisko animatora rozwoju lokalnego, podjęto decyzję o udziale ze stoiskiem LGD KE podczas Triathlonu w Suszu 11-12 czerwca 2011 roku, deklaracji udziału w projekcie tworzenia internetowych centrów obsługi inwestora oraz  w sprawie opracowania wniosku aplikacyjnego w ramach przygotowania projektu współpracy RAJD MTR R-1.

X posiedzenie Zarządu II kadencji będzie miało miejsce 30 maja 2011 roku w Iławie. Planowane jest  podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia animatora rozwoju lokalnego i wysokości wynagrodzenia, uchwały w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko pracy ds. promocji i wdrażania LSR oraz uchwały w sprawie szczegółowego opisu zadań w III i IV etapie projektu w ramach funkcjonowania LGD i nabywania umiejętności. Zarząd rozpatrzy odwołania potencjalnych beneficjentów od oceny Rady LGD KE ds. wyboru operacji - wniosków aplikacyjnych z 12 maja 2011 roku w naborze małych projektów Nr 4/2011.

S.Pańczuk