Wyniki naboru wniosków - Różnicowanie ....

Utworzono .

prow.png W ogłoszonym konkursie na nabór wniosków w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" wpłynęło 10 wniosków na wartość dofinansowania 840.003 zł. Jeden wniosek został wycofany przez beneficjenta i ostateczna wartość dotacji wynosi 740.003 zł. Niewykorzystany limit dotacji wynosi 463.997 zł dotacji i wymaga ogłoszenia kolejnego konkursu.  O terminie nowego konkurs w tym działaniu zdecyduje Walne Zebranie Członków.

RwDN_lista_2011

S.Pańczuk