Obiekty Szlaku Kanału Elbląskiego - pochylnia Jelenie

Utworzono .

Czytaj więcej: Obiekty Szlaku Kanału Elbląskiego - pochylnia JelenieLech Słodownik

Pochylnia Jelenie

Nazwa pochylni nawiązywała do powojennej, polskiej nazwy wsi Jelonki: Jelenie Pole (niem. Hirschfeld). Przedwojenny urzędnik sądowy, a jednocześnie historyk i autor monografii Pasłęka, Die Geschichte der Stadt Pr. Holland, często bywał w Jelonkach, gdzie mieszkał jego dziadek Franz, tutejszy nauczyciel, i matka Hedwig, z domu Horn, wywodząca się ze znanej rodziny mennonickiej osiadłej niegdyś na Żuławach Elbląskich. To właśnie Robert Helwig, bo o nim mowa, analizując historię tej wsi, wysunął tezę, że tędy przebiegał tzw. „szlak bursztynowy” (Bernsteinweg, Via Ambra), prowadzący od prawego brzegu Wisły, przez słynne pomosty k. Świętego Gaju i Bągartu, dalej przez Stare Dolno, Powodowo, Wysoką, Jelonki, Pasłęk do Sambii. Wczesną nazwę Jelonek podawano jako Hyrsevelt ‑ złożenie rzeczowników Hirse = proso i Velt = pole. Tym samym ta nazwa nawiązywała do uprawianego tu niegdyś prosa. W przebiegu dziejów przybrała formę Hirschfeld, czyli dosłownie Jelenie Pole.

Obiekty Szlaku Kanału Elbląskiego - pochylnia Całuny

Utworzono .

Czytaj więcej: Obiekty Szlaku Kanału Elbląskiego - pochylnia CałunyLech Słodownik

Pochylnia Całuny

Powojenna nazwa tej pochylni „Całuny Nowe” wskazuje na dosyć daleko idącą dowolność w tłumaczeniu nazwy niemieckiej, która brzmiała „Neu Kußfelder Ebene” i była wyprowadzana od leżącego w jej pobliżu majątku ziemskiego Nowe Kusy (Neu Kußfeld). Tymczasem według prof. Jana Powierskiego nazwa „Kusy” podawana jako „Kussfeldt” wywodzi się od pruskiego imienia Kusse lub od pruskiego cussis czyli komar. To ostatnie spostrzeżenie jest bardzo prawdopodobne, ponieważ dzisiejsze Nowe Kusy leżą już częściowo na terenach żuławskich, niedaleko jeziora Druzno, gdzie zapewne komarów było więcej niż na terenach położonych wyżej.

Obiekty Szlaku Kanału Elbląskiego - Dłużyna i stacje pomp

Utworzono .

Czytaj więcej: Obiekty Szlaku Kanału Elbląskiego - Dłużyna i stacje pompLech Słodownik

Dłużyna i stacje pomp

O wsi „Dłużyna” wzmiankowano dosyć późno, co wynika z faktu, iż osada powstała na terenach depresyjnych otaczających jez. Druzno. Te bagniste, tereny należało najpierw osuszyć, aby je następnie zasiedlić. Była to więc „późna” osada. Intrygujące, skoro pobliska stara wieś rybacka Klepa (niem. Kleppe) wzmiankowana była już w pierwsze połowie XV wieku. Z dokumentów wynika, że w 1509 r. z Klepą związany był stosunkiem własnościowym – łąką – Rodland, którego niemiecka nazwa może wskazywać na karczunki. Tyle że o osadzie Rodland (dzisiaj Karczowizna) znajdujemy wzmiankę w źródłach wiele lat później. Można sądzić, że rybacy z Klepy byli Prusami, a ich osada związana była z wcześniejszym rybołówstwem w rzekach i na jez. Druzno.

Obiekty Szlaku Kanału Elbląskiego - port śródlądowy w Iławie

Utworzono .

Czytaj więcej: Obiekty Szlaku Kanału Elbląskiego - port śródlądowy w IławiePort śródlądowy w Iławie

Iławski port towarowo-pasażerski usytuowany jest nad Jeziorakiem przy ul. Chodkiewicza 5, na terenie przedwojennego osiedla willowego. Obiekt ten, najnowocześniejszy tego typu na Warmii i Mazurach, wybudowany został w 2015 r. na miejscu wysłużonych obiektów Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego pochodzących z lat 60. XX w. Jego budowę sfinansowano w większości ze środków Unii Europejskiej. Właścicielem portu jest Starostwo Powiatowe w Iławie.

X Targi AGROTRAVEL 2018

Utworzono .

Czytaj więcej: X Targi AGROTRAVEL 2018zapraszamy do udziału w X Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Aktywnej  - AGROTRAVEL & Active Life 2018, które odbędą się w dniach 20-22 kwietnia 2018 r. w Kielcach.

AGROTRAVEL & Active Life to wydarzenie targowe ukierunkowane na promocję turystyki wiejskiej i aktywnej, atrakcji turystycznych w naszych regionach oraz zdrowego trybu życia.