2017 Boże Narodzenie

Utworzono .

Czytaj więcej: 2017 Boże NarodzenieZ okazji Świat Bożego Narodzenia życzymy naszym Członkom, Partnerom i Przyjaciołom przeżywania Bożego Narodzenia w zdrowiu, radości i ciepłej rodzinnej atmosferze.

Niech w nadchodzącym Nowym Roku szczęście i pomyślność nigdy Państwa nie opuszczą, a wiara codziennie dodaje sił i energii, cierpliwości i wytrwałości do tworzenia i realizacji nowych pomysłów i planów.

Zarząd i Pracownicy Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania

Obiekty Szlaku Kanału Elbląskiego - most ceglany w Czulpie

Utworzono .

Czytaj więcej: Obiekty Szlaku Kanału Elbląskiego - most ceglany w Czulpie

Most oraz miejsce zamieszkania i pracy inż. Steenkego w Czulpie

Jedno z ciekawszych miejsc na szlaku Kanału Elbląskiego, związane z historią Polski oraz działalnością i życiem inż. G. J. Steenkego, twórcy koncepcji, autora projektu oraz kierownika budowy, a później administratora tej drogi wodnej.

Na granicy administracyjnej Małdyt i Wilamowa (dawna osada młyńska Czulpa), na drodze wojewódzkiej nr 519 z Zalewa do Morąga, około 1 km od zjazdu z drogi ekspresowej S7 znajduje się przeprawa drogowa (km 21,2 kanału).

Kamienny most (jednoprzęsłowy, sklepiony) wybudowano w 1856 r. Postawiono go w miejscu starszej konstrukcji. Przed obecnie trwającą przebudową miał on następujące parametry: dł. 11,50 m, szer. 8,20 m, a światło 7,00 m. Czulpski most do czasu prac modernizacyjnych utrzymał kształt z poł. XIX w. Jego ściany czołowe i przyczółki wymurowano z kamienia granitowego, a sklepienie wykonano z cegły, podobnie jak oryginalne barierki. Nowy most o nośności 50 t będzie oddany do użytku wraz z ukończeniem remontu drogi na odcinku Małdyty-Morąg.

Obiekty Szlaku Kanału Elbląskiego - nasyp karnicki

Utworzono .

Czytaj więcej: Obiekty Szlaku Kanału Elbląskiego - nasyp karnicki

Nasyp i droga wodna na Jeziorze Karnickim

Jedyna w Polsce i jedna z nielicznych na świecie droga wodna, która wiedzie po nasypie przecinającym jezioro. Konieczność takiego rozwiązania wystąpiła przy budowie Kanału Oberlandzkiego na zachód od Miłomłyna do Jezioraka (km 6,9-7,4 kanału). Okazało się bowiem, że poziom leżącego na szlaku wodnym Jeziora Karnickiego jest o 2 m niższy od poziomu Jezioraka, do którego dostosowano poziom lustra wody jezior i odcinków kanałowych od Ewingów aż po Buczyniec. Aby uniknąć kosztownej budowy śluz, postanowiono usypać na dnie Jez. Karnickiego, poprzez jego środkowe zwężenie, groblę wysokości 6 m, dł. 484 m i szer. 50 m. Dla ułatwienia prac budowlanych, ale także pozyskania gruntów rolnych, obniżono w nim poziom wody o 0,8 m. Nadmiar odprowadzono rzeczką Korbanią (Korbajną) do rzeki Liwy, której koryto po skanalizowaniu stanowi odcinek szlaku Kanału Elbląskiego pomiędzy Miłomłynem a Jeziorem. Drwęckim. W czerwcu 1846 r. przy budowie pracowało 1200 robotników. Środkiem wału usypanego przez Jez. Karnickie poprowadzono koryto kanału szerokości 10 m i głębokości 1,5 m. Dno rynny kanału wyłożono ubitą mocno gliną dla zachowania nieprzepuszczalności. W trakcie robót woda kilkakrotnie przerywała świeżą groblę, rozmywała ją, wypłukiwała z trudem sprowadzony materiał.

Obiekty Szlaku Kanału Elbląskiego - Wielka Żuława na Jezioraku

Utworzono .

Czytaj więcej: Obiekty Szlaku Kanału Elbląskiego - Wielka Żuława na JeziorakuWielka Żuława na Jezioraku

Linia brzegowa pagórkowatej Wielkiej Żuławy, największej wyspy śródlądowej w Polsce (82,4 ha), jest dość rozwinięta, biegnie wzdłuż licznych zatok oraz półwyspów. Na Wielką Żuławę można dostać się promem (możliwość przewozu auta) z przystani przy ul. Chodkiewicza. Na wyspie funkcjonują ośrodki wypoczynkowe i małe gospodarstwo rolne.

W płd.-wsch. części wyspy (przy ośrodku i marinie Barakuda), na sięgającej 17 metrów ponad lustro wody naturalnej wysoczyźnie znajdują się ślady kopca ziemnego o planie zbliżonym do kwadratu, otoczonego od północy i zachodu fosą, od południa ograniczonego naturalnym uskokiem wzniesienia, a od wschodu stromym brzegiem jeziora. Badania archeologiczne nie potwierdziły istnienia w tym miejscu umocnień z czasów pruskich. Stwierdzono natomiast, iż na kopcu w końcu XIII w. stała drewniano-ziemna wieża obronno-mieszkalna, powstała z inicjatywy krzyżackiej. Wielka Żuława stanowiła dla zakonu krzyżackiego ważny punkt strategiczny. Obsada tej wieży pilnowała szlaku handlowego biegnącego z południa na północ wzdłuż brzegów Jezioraka. Z tamtego okresu pochodzą znalezione w czasie prac eksploracyjnych artefakty: okucia książek, kłódka, ostroga i kusza.

Obiekty Szlaku Kanału Elbląskiego - elektrownia wodna na Iławce w Dziarnówku

Utworzono .

Czytaj więcej: Obiekty Szlaku Kanału Elbląskiego - elektrownia wodna na Iławce w Dziarnówku

Elektrownia wodna na rzece Iławce w Dziarnówku

Mała elektrownia wodna urządzona została w budynku dawnego młyna na kanale Młyńskim przy rzece Iławce, ok. 7 km na południe od Iławy. Elektrownia posiada 2 turbiny i ma moc 74 kW. Spad roboczy wody wynosi 2,7 m. Funkcjonowanie tej elektrowni ściśle powiązane jest z odpowiednimi upustami wody przez jaz na Iławce w Iławie, który reguluje poziom wody na Jezioraku. Budynek elektrowni z cegły i kamienia polnego, 2-kondygnacyjny, przykryty dachem dwuspadowym, pochodzi z przełomu XIX-XX w. W zespole zabudowań elektrowni znajduje się ponadto budynek magazynowy - murowany z cegły, otynkowany. Stojący obok dom mieszkalny murowany z cegły, obecnie także otynkowany, pochodzi z 2 połowy XIX w. Wszystkie wymienione budynki znajdują się pod ochroną konserwatorską.