Pieniądze na turystykę

Utworzono .

Czytaj więcej: Pieniądze na turystykęJuż tylko do 31 października 2016 roku można składać wnioski o dofinansowanie na odtworzenie dziedzictwa gospodarczego regionu .

Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie w ramach Os Priorytetowej Inteligentna Gospodarka, Poddziałania 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu przedsiębiorcy m.in. z branży turystycznej mogą otrzymać wsparcie na realizację przedsięwzięć zakładających budowanie przewag konkurencyjnych MŚP poprzez tworzenie/budowanie nowej oferty produktowo-usługowej polegającej na odtwarzaniu historycznego krajobrazu gospodarczego regionu (przywrócenie tradycyjnych produktów, usług i zawodów). W ramach tego konkursu wspierane będą działania zmierzające do wdrożenia w działalności gospodarczej nowych pomysłów opartych o wieloletnie doświadczenie i odtwarzanie w regionie produktów i usług, które kiedyś tworzyły jego tożsamość i kreowały indywidualny charakter, a teraz – w odnowionej i innowacyjnej formie – mogą stanowić o przewadze konkurencyjnej. Przykładowe działania mogą obejmować:

Wojewódzkie obchody Światowego Dnia Turystyki

Utworzono .

Czytaj więcej: Wojewódzkie obchody Światowego Dnia Turystyki30 września 2016 roku w Olsztynie obchodzono Światowe Dni Turystyki w Województwie Warmińsko-Mazurskim. Uroczystrość rozpoczęła Konferencja poświęcona głównie turystyce w Olsztynie. Wręczono odznaki "Zasłużony dla turystyki". Obchody zakończyło zwiedzanie Olsztyna, a zwłaszcza 3 ośrodków sportowo-rekreacyjnych Olsztyna wybudowanych ostatnio za kwotę ponad 63 mln zł. Jako ciekawostkę podano, że ze sprzętu rekreacyjnego może równocześnie korzstać 800 osób.

S.Pańczuk

Powstanie turystyczno-kulturowy Szlak Kanału Elbląskiego?

Utworzono .

Czytaj więcej: Powstanie turystyczno-kulturowy Szlak Kanału Elbląskiego?Konferencja, debata i warsztaty pt. „Produkty turystyczne Krainy Kanału Elbląskiego” ma na celu zachęcenie potencjalnych beneficjentów dotacji z PROW 2014-2023 do inwestowania w turystykę na obszarach wiejskich wokół Kanału Elbląskiego.

Podczas tej naukowej konferencji, debaty i warsztatów jej uczestnicy będą zastanawiać się m.in. nad celowością utworzenia kulturowo-turystycznego Szlaku Kanału Elbląskiego.

Konferencję, debatę i warsztaty prowadzą profesorowie: Janusz Hochleitner i Armin Mikos von Rohrscheidt. Uczestnikami prócz uznanych naukowców są przedstawiciele jednostek sektora finansów publicznych, branży i organizacji turystycznych oraz mediów. W debacie uczestniczą lokalni eksperci związani z turystyką.

Są już wyniki i wstępne wnioski dot. szlaku kulturowo-turystycznego Kanału Elbląskiego zawarte w „Raporcie z badania potencjału turystyczno-kulturowego Szlaku Kanału Elbląskiego” profesora Amina Mikosa von Rohrscheidta. W związku z tym zmieniony został nieznacznie program konferencji „Produkty turystyczne Krainy Kanału Elbląskiego”.

Dzień Wierzby w Janowie

Utworzono .

Czytaj więcej: Dzień Wierzby w JanowieStowarzyszenie WIERZBA zaprasza do Janowa k./Kazimierzowa na IV Dzień Wierzby, który odbędzie się 2 lipca 2016 roku. W programie m.in.:

- pokaz historyczny Elbląskiej Spółdzielni Socjalnej "Wehikuł czasu" Wikingowie, Słowianie, Bałtowie

- prezentacja możliwości ratowniczo-gaśniczych OSP Krzewsk

- prezentacja stanowisk stowarzyszeń i innych gości

- IV turniej stowarzyszeń

- potyczki sportowe dla dzieci

- konkurencje sportowe dla mieszkańców

- gry i zabawy dla dzieci

- stoiska festynowe