Severin - mniej znany twórca Kanału Elbląskiego

Utworzono .

Czytaj więcej: Severin - mniej znany twórca Kanału ElbląskiegoRyszard Kowalski

Severin - mniej znany twórca Kanału Elbląskiego

Rys biograficzny

Architekt i rzeczywisty tajny nadradca budowlany Severin, mimo niewątpliwych zasług na niwie państwowej Królestwa Pruskiego, jest postacią mało znaną i nie ma – jak dotąd – swojej biografii. W trzyzdaniowej notce w Wikipedii przypisano mu imię „Wilhelm”. W berlińskiej książce adresowej z 1856 roku, oprócz tytułu „Geh. Ober-Baurath” i funkcji – członek „Ober-Baudeputation”, czyli Wyższej Deputacji (Komisji) Budowlanej, oraz adresu (Unterwasserstr. 8), przy nazwisku Severina są inicjały „J.F.A.”, które na podstawie danych z inwentarza Tajnego Archiwum Państwowego Pruskiego Dziedzictwa w Berlinie (sygn. I.HA Rep.93 B, Nr. 955) rozwinąć możemy jako „Johann Friedrich August”.

Tajemnice Kanału Elbląskiego - wznowienie

Utworzono .

Czytaj więcej: Tajemnice Kanału Elbląskiego - wznowienieLech Słodownik

Tajemnice Kanału Elbląskiego

Nie ulega wątpliwości, że Kanał Elbląski z oryginalnym systemem pięciu pochylni, gdzie „statki pływają po górach" (wo Schiffe über die Berge fahren), jest dzisiaj unikatowym zabytkiem hydrotechnicznym w skali światowej. Jest także swoistym „perpetuum mobile", bowiem do napędzania swych urządzeń i przetaczania statków „po trawie i przez góry" nie potrzebuje energii elektrycznej, różnego rodzaju paliw, a tylko i wyłącznie odpowiednio wykorzystaną siłę wody. Spełnia też najbardziej wyrafinowane wymogi ekologiczne i oszczędnościowe oraz jest przykładem doskonałej harmonii techniki z naturą.

Dlatego też trudno uwierzyć, że z roku na rok pojawia się coraz więcej problemów finansowych związanych z jego utrzymaniem, zwłaszcza z utrzymaniem i odmulaniem rynny kanałowej. Ostatnio pojawiły się tutaj niespodziewanie bobry, które swoją „aktywność” przejawiły zwłaszcza na kanałowym odcinku między Buczyńcem i Kątami.

Podobne problemy kanał przeżywał już w latach 1870-1890. Wówczas to rozwój kolei żelaznej ogarnął obszar pojezierza i znacznie ograniczył znaczenie kanału w transporcie towarowym, i to już wkrótce po jego otwarciu, tj. w 1862 r.

Przewozy zmniejszały się z roku na rok, a w miejsce żeglugi towarowej coraz intensywniej wchodziła żegluga pasażerska. Jednakże już wtedy utrzymanie kanału wymagało nakładów większych niż uzyskiwane stąd dochody. Dla porównania w roku 1880 dochody wyniosły 13 000 marek, a jego utrzymanie 60 000 marek. Wówczas kanałem „w górę" transportowano przede wszystkim węgiel, towary przemysłowe, części do maszyn i drobnicę (m.in. meble, fajans, cegłę, dachówkę, szkło, śledzie, ser, sól, gips, cement, olej jadalny i wapno), a „w dół" (w stronę Elbląga) towary rolne takie jak kartofle, buraki, zboże, siano na furaż dla koni oraz drewno.

Uruchomienie kanału wpłynęło na rozwój gospodarczy obszarów przykanałowych, gdzie w jego otulinie powstały liczne tartaki parowe, m.in. nad jez. Piniewo i w Zalewie oraz fabryka kleju. Jeszcze w 1939 r. łączny ładunek transportowanych kanałem towarów wyniósł 62 525 ton, z czego około 60% stanowiło drewno. Flisactwo na przebiegu tego szlaku wodnego było dobrze rozwinięte, a lokal „Ostatni Grosz" nad jez. Druzno cieszył się wśród braci flisackiej stałym powodzeniem. Spławiano głównie kloce świerkowe powiązane z bukowymi, ponieważ te ostatnie szybko namiękały wodą i zanurzały się.

Jeziorak jakiego nie znacie

Utworzono .

Czytaj więcej: Jeziorak jakiego nie znacie

Michał Młotek

Jeziorak, jakiego nie znacie: Pan Samochodzik, historia i tajemnice

Choć od wydania pierwszej części przygód Pana Samochodzika minęło już ponad pięćdziesiąt lat, zainteresowanie postacią najsłynniejszego polskiego poszukiwacza skarbów nie słabnie. Wiele osób nie tylko podąża jego śladami, ale wręcz decyduje się na wypoczynek w miejscach, w których pojawiał się książkowy Tomasz. Wśród najpopularniejszych i najchętniej odwiedzanych dziś lokalizacji, w których Zbigniew Nienacki osadził akcję swoich przygodowych powieści, są okolice Jezioraka. Prawdopodobnie dlatego, że związał się też z nimi sam autor. Zastanawia, czy gdy żył i tworzył, zdawał sobie sprawę, że skarby, o których pisał, miał tu dosłownie na wyciągnięcie ręki?

Można by zaryzykować stwierdzenie, że Pan Samochodzik przeżywa dziś drugą młodość. Grupa miłośników książkowego Tomasza nie maleje. Wręcz przeciwnie – odnoszę wrażenie, że z roku na rok jest ich coraz więcej. Jedni z książką w ręku wędrują po Iławie i okolicach. Ci najwierniejsi kilka razy w roku spotykają się w Jerzwałdzie nad Jeziorem Płaskim. To tam żył i tworzył Zbigniew Nienacki. I tam też spoczywa na miejscowym cmentarzu. O grób pisarza dba nie tylko rodzina, ale też mieszkańcy wsi i, oczywiście, okoliczni „Nienackofani”.

Spotkania osób skupionych w Forum Miłośników Pana Samochodzika (http://pansamochodzik.net.pl/), czyli najwierniejszych fanów książkowego Tomasza, odbywają się regularnie w dawnym domu Nienackiego. Obecny właściciel wspiera pasjonatów, umożliwiając organizację zlotów i długie nocne dyskusje przy ognisku. Na ostatnim letnim spotkaniu zaproponowano, by wystąpić do władz powiatu z wnioskiem o umieszczenie w Iławie, w Alei Żeglarskiej, tablicy poświęconej Nienackiemu. Nie bez przeszkód, ale udało się. Dziś wśród innych pamiątkowych tablic dostrzec można tę poświęconą Zbigniewowi Nienackiemu – „twórcy serii powieści dla młodzieży o przygodach Pana Samochodzika, popularyzatorowi aktywnej turystyki, historii i żeglarstwa”. Z przystani znajdującej się po drugiej stronie jeziora na podbój Jezioraka przed laty wyruszał książkowy Tomasz.

Diamenty Krainy Kanału Elbląskiego

Utworzono .

Czytaj więcej: Diamenty Krainy Kanału ElbląskiegoChcesz poznać Diamenty Krainy Kanału Elbląskiego? Zapraszamy do Ostródy. Chcesz wiedzieć dlaczego warto mieć w swojej ofercie diamenty Krainy Kanału Elbląskiego? Nic prostszego przybywaj do Centrum Użyteczności Publicznej. Chcesz uczestniczyć w kreacji artystycznej marki Krainy Kanału Elbląskiego? Bądź od 9:00 do 14.30. Dlaczego warto skorzystać z okazji? Bo  dzielimy się wiedzą i można wygrać atrakcyjny prezent na Święta. Będą też inne niespodzianki. Serdecznie zapraszamy!

Zgłoszenia można dokonywac za pośrednictwem kodu zgłoszenia: https://goo.gl/forms/dS4Dn4Qf7VXc6Nkf1 lub pobranej karty - e-mailem, tel. fax.

S.Pańczuk

Steenke - odnaleziony portret

Utworzono .

Czytaj więcej: Steenke - odnaleziony portretDodam Wielka sensacja :)

Lech Słodownik

Mała sensacja ! - Jest zdjęcie portretowe inżyniera Georga Jakuba STEENKE ! - Zdjęcie pochodzi z okolicznościowego druku wydanego na 75-lecie istnienia Elbląskiego Towarzystwa Rzemieślniczego (Gewerbeverein) w 1903 roku. Zdjęcie inż. G. J. Steenke (*1801 Królewiec-†1884 Elbing/Elbląg) znajduje się w poczcie najwyżej cenionych członków tego towarzystwa: Jakuba Riesen'a, landrata Abramowski'ego, Zimmermann'a (gazownia), Siede (fabryka mydła), nadburmistrza H. Elditt'a, dyrektora Gimnazjum Elbląskiego Benecke i innych, wielce zasłużonych elblążan. A więc mamy twarz genialnego inżyniera Steenke ! - Jednak nie miał wąsów... Zdjęcie jest podpisane: König.[liche], Baurat / Elbing / Ehrenmitgl. [ied] 1863, Vorsitz. [ender] 1836-1837, 81-83 (?). Czyli: Królewski Radca Budowlany, Członek honorowy 1863, przewodniczący 1836-1837, 81-83 (?). - Chodzi tutaj o funkcje inż. Steenke w Elbląskim Towarzystwie Rzemieślniczym. Inż. G. J. Steenke został (prawdopodobnie) pochowany w Elblągu, na dawnym cmentarzu kościoła NMP, przy dzisiejszej ul. Traugutta.

Czytaj więcej: Steenke - odnaleziony portretCzytaj więcej: Steenke - odnaleziony portret