Szlaki rowerowe Krainy Kanału Elbląskiego

Utworzono .

Umowny obszar Krainy Kanalu Elbląskiego, na terenie którego dziala Lokalna Grupa Działania obejmuje  11 gmin, w tym: Gminę Elbląg, Gronowo Elbląskie, Iławę, Kisielice, Małdyty, Markusy, Miłomłyn, Pasłęk, Rychliki, Susz i Zalewo.

Istnieje tu blisko 500 km wytyczonych i różnym stopniu oznakowanych szlaków rowerowych. Opracowywana jest koncepcja ich rozbudowy i znakowania 140 km nowych szlaków rowerowych.

Zaproszenie na Festiwal Krainy Kanału Elbląskiego

Utworzono .

Marszałek Województwa Warmińsko Mazurskiegi i Starosta Elbląski zapraszają na Festiwal Krainy Kanału Elbląskiego, który odbędzie się 26 września 2009 roku w Pasłęku, ul. Partyzantów (plac rekreacyjny przy jeziorku miejskim). Festiwal Krainy Kanału Elbląskiego obejmuje:

- Konkurs  fotograficzny "Uroda Krainy Kanału Elbląskiego" i wystawę pokonkursową;

- Rajd gwiaździsty po drogach i bezdrożach Krainy Kanału Elbląskiego składajacy sie z 6 tras, 3 pieszych, 2 rowerowych i kajakowej;

- Biesiadę Turystyczną, w tym występy artystyczne zespołów ludowych, kapel oraz koncert zespołu Akropolis i Milano,

Festiwalowi towarzyszą Dożynki Powiatowe z mszą dziękczynną, korowodem, konkursem wieńców dożynkowych oraz kiermaszem rzemiosła i wyrobów ludowych.

Regulamin_rajdu,_karta_zgłoszenia_26.09.2009

Szkolenie pracowników, członków Zarządu i Rady

Utworzono .

Prezes  Zarządu  Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski LGD w Elblągu oraz Prezes  Zarządu Lokalnej Grupy Działania Wysoczyzna Elbląska w Milejewie ZAPRASZAJĄ na szkolenie pracowników, członków Zarządu i Rady LGD Kanału Elbląskiego i Wysoczyzny Elbląskiej, 4 września 2009 roku, godz. 10:00 – 18:00 w Centrum Sportowo – Biznesowym w Elblągu, ul. Grunwaldzka 135.


Program_szkolenia_pracowników_Zarządu_Rady_04.09.2009

Karta_zgłoszenia_szkolenie_pracowników_Zarządu_Rady_04.09.2009_r

Serdecznie zapraszam S.Pańczuk

Wizyta studyjna LGD Kanału Elbląskiego w Rudzienicach

Utworzono .

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu serdecznie zaprasza do udziału w wizycie studyjnej w Rudzienicach, gm. Iława 30 sierpnia 2009 roku, organizowanej w ramach projektu „Program LEADER kuźnią lokalnych liderów”, współfinansowanego przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.  Wizyta ma na celu dzielenie się doświadczeniami i praktykami zdobytymi przez Towarzystwo Ziemi Rudzienickiej w Rudzienicach. Organizacja funkcjonuje od 11 lat i nieustannie podejmuje bardzo aktywne działania na rzecz swojej małej ojczyzny.  Wizyta będzie połączona z Piknikiem Historycznym zorganizowanym podczas obchodów 760 – lecia Rudzienic.

Konferencja "Współpraca w ramach osi LEADER"

Utworzono .

Podczas konferencji "Rozwój współpracy i przygotowanie do pozyskiwania środków finansowych w ramach osi 4 LEADER" 30 lipca 2009 roku w Olsztynie przedstawiono tematy związane z:

- rozwojem obszarów wiejskich w podejściu LEADER,

- procedurami, zasadami finansowania i rozliczania projektów przez LGD,

- przykładami dobrych praktyk we współpracy ODR z LGD,

- kryteriami wyboru operacji przestawionymi przez 3 LGD.

Szczególnie cenne było omówienie wniosków o przyznanie pomocy poprzez oś 4 LEADER w ramach PROW 2007-2013 w działaniu 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii oraz wzoru wniosku o płatność.

S.Pańczuk