Konkurs - moja wieś

Utworzono .

ksow.png

Konkurs „Moja Wieś”

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprasza do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie fotograficznym „Moja Wieś”, skierowanym do profesjonalistów jak i fotografów amatorów.
Celem tego konkursu jest pokazanie najpiękniejszych zakątków obszarów wiejskich w całej Polsce.

Uczestnicy winni zgłosić nie więcej niż trzy zdjęcia z każdej z wymienionych kategorii:
I kategoria – Mieszkańcy wsi,
II kategoria – Pejzaż wiejski,
III kategoria – Wiejska tradycja,
na podstawie których jury przyzna nagrody za pierwsze, drugie i trzecie miejsce.

Nagrodami w konkursie będzie sprzęt fotograficzny o wartości odpowiednio:
I miejsce - 2000 zł,
II miejsce – 1500 zł,
III miejsce – 1000 zł.

Prace należy przesłać do Sekretariatu Centralnego KSOW w formie elektronicznej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2010 roku.

Szczegóły przedmiotowego przedsięwzięcia wraz z regulaminem dostępne są na stronie internetowej www.ksow.pl

S.P.